XXI Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-11-30, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy So

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno...)

7.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok;

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

8.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sochocin;

Głosowanie (3. w sprawie określenia wysokości stawe...)

9.4. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2021;

Głosowanie (4. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży dr...)

10.5. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021;

Głosowanie (5. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta d...)

11.6. zmieniająca uchwałę nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy;

Głosowanie (6. zmieniająca uchwałę nr XI/89/2008 w...)

12.7. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie;

Głosowanie (7. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośr...)

13.8. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie;

Głosowanie (8. w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibl...)

14.9. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;

Głosowanie (9. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośr...)

15.10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Bolęcin, Ciemniewo, Budy, Drożdżyn, Gromadzyn, Idzikowice, Jędrzejewo, Kołoząb, Niewikla, Pruszkowo, Ślepowrony;

Głosowanie (10. w sprawie przystąpienia do sporządze...)

16.11. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sochocinie;

Głosowanie (11. w sprawie nadania nazwy ulicy w Soch...)

17.12. w sprawie nadania nazwy placu w Sochocinie;

Głosowanie (12. w sprawie nadania nazwy placu w Soch...)

18.13. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochocin;

Głosowanie (13. w sprawie wyznaczenia obszaru i gran...)

19.14. w sprawie przystąpienia Gminy Sochocin do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;

Głosowanie (14. w sprawie przystąpienia Gminy Sochoc...)

20.15. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Głosowanie (15. w sprawie przyjęcia Rocznego Program...)

21.Zamknięcie obrad 21 Sesji Rady Gminy Sochocin.