XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-09-10, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin,

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

5.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok.

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin.