XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-08-14, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał:

4.w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/130/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/130/2...)

5.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę.

Głosowanie (w sprawie przekazania do Wojewódzkiego S...)

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin