XVI Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-05-20, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wniosek formalny o wprowadzenie uchwały w sprawie utworzenia posterunku policji w Sochocinie

Głosowanie (Wniosek formalny o wprowadzenie uchwały...)

4.Porządek obrad po zmianach

Głosowanie (Porządek obrad po zmianach)

5.Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 29 listopada 2019 roku.

6.Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 17 grudnia 2019 roku.

7.Przyjęcie protokołu Nr XIV/2020 z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 24 stycznia 2020 roku.

8.Przyjęcie protokołu Nr XV/2020 z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 16 marca 2020 roku.

9.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

10.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

11.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku.

12.Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

13.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

14.Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2019 rok.

15.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.

16.Wystąpienie zaproszonych gości.

17.Podjęcie uchwały:

18.1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

19.2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok;

Głosowanie (2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

20.3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2020;

Głosowanie (3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długot...)

21.4) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;

Głosowanie (4) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/20...)

22.5) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

Głosowanie (5) w sprawie przyjęcia regulaminu dostar...)

23.6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Ciemniewo, Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14;

Głosowanie (6) w sprawie przystąpienia do sporządzen...)

24.7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa;

Głosowanie (7) w sprawie miejscowego planu zagospoda...)

25.8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Smardzewo;

Głosowanie (8) w sprawie miejscowego planu zagospoda...)

26.9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Sochocin.

Głosowanie (9) w sprawie miejscowego planu zagospoda...)

27.10) w sprawie utworzenia Posterunku Policji w Sochocinie

Głosowanie (10) w sprawie utworzenia Posterunku Po...)

28.16. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Sochocin.