XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-03-16, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

5.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok;

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

6.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;

Głosowanie (3. w sprawie udzielenia pomocy finansowe...)

7.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;

Głosowanie (4. w sprawie udzielenia pomocy finansowe...)

8.5. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sochocin;

Głosowanie (5. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu a...)

9.6. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2020 roku;

Głosowanie (6. w sprawie określenia Programu opieki...)

10.Poprawki do uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sochocin.

Głosowanie (Poprawki do uchwały w sprawie wystąpieni...)

11.7. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sochocin.

Głosowanie (7. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o n...)

12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin.