XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-01-24, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin;

Głosowanie (1. w sprawie określenia rodzajów świadcz...)

5.2. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin;

Głosowanie (2. w sprawie ustalenia planu dofinansowa...)

6.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sochocin;

Głosowanie (3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż...)

7.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej;

Głosowanie (Wniosek formalny do uchwały w sprawie za...)

8.4. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej;

Głosowanie (4. w sprawie zasad korzystania z gminnyc...)

9.5. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sochocin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sochocin.

Głosowanie (5. w sprawie przeprowadzenia konsultacji...)

10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin