X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-09-06, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał.

4.w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradz...)

5.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

6.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin.