VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-04-25, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 26 marca 2019 roku.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Podjęcie uchwał:

6.1) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

Głosowanie (w sprawie przyjęcia projektu regulaminu...)

7.2) w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej;

Głosowanie (w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawc...)

8.1) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 2 w sprawie działek nr 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16 w miejscowości Bolęcin dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę rekreacji indywidualnej lub zabudowę usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (1) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 2...)

9.2) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 9 w sprawie działki nr 16/2 w miejscowości Rzy dotyczącej powiększenia terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (2) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 9...)

10.3) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 12 w sprawie działki nr 19/2 w miejscowości Idzikowice dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (3) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 1...)

11.4) wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 15 w sprawie działki nr 132 w miejscowości Jędrzejewo dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (4) wniosek o nieuwzględnienie częściowo...)

12.5) wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 17 w sprawie działki nr 85/7 w miejscowości Smardzewo dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (5) wniosek o nieuwzględnienie częściowo...)

13.6) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 18 w sprawie działki nr 20/3 w miejscowości Idzikowice dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (6) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 1...)

14.7) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 19 w sprawie działki nr 102/2 w miejscowości Idzikowice dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (7) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 1...)

15.8) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 21w sprawie działki nr 135/4 w miejscowości Bolęcin dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, rekreacji indywidualnej i teren sportu i rekreacji zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (8) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 2...)

16.9) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 23 w sprawie działki nr 119/2 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (9) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 2...)

17.10) wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 26 w sprawie działki nr 54 w miejscowości Drożdżyn dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (10) wniosek o nieuwzględnienie częściowo...)

18.11) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 27 w sprawie działki nr 86/1 w miejscowości Kolonia Sochocin dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (11) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr...)

19.12) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 28 w sprawie działek nr 220, 238 w miejscowości Smardzewo dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (12) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr...)

20.13) wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 29 w sprawie działki nr 285 w miejscowości Sochocin dotyczącej przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (13) wniosek o nieuwzględnienie częściowo...)

21.14) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 32 w sprawie działki nr 12/5 w miejscowości Ciemniewo dotyczącej korekty granic terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (14) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr...)

22.15) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 33 w sprawie działki nr 111 w miejscowości Kondrajec dotyczącej przeznaczenia terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i rekreacji indywidualnej zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta.

Głosowanie (15) wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr...)

23.3) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań...)

24.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin.