Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

w dniu środa, 27 lutego 2019, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Powitanie zaproszonych gości.

3.Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

4.Wniosek mieszkańców wsi Smardzewo dotyczący kompleksowego remontu drogi gminnej.

5.Dyskusja.

6.Zamknięcie posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji.