V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2019-02-18, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.w sprawie wprowadzenia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszka gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszka c...)

4.w sprawie wprowadzenia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszka gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszka g...)

5.Porządek obrad po zmianach

Głosowanie (Porządek obrad po zmianach)

6.Przyjęcie protokołu nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 23 stycznia 2019 roku.

7.Wystąpienia zaproszonych gości.

8.Podjęcie uchwały: 1) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały: 1) w sprawie ustalenia...)

9.zmieniająca uchwałę budżetową Nr IV/31/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019r.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę buidżetową Nr IV/31/...)

10.w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańc...)

11.w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Sochocin

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańc...)

12.Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin.