XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

w dniu 2022-01-28, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Wnioski w sprawie porządku obrad

3.Wnioski w sprawach różnych, bieżących

4.Podjęcie uchwał:

5.1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin i Ślepowrony

Głosowanie (1) w sprawie uchwalenia miejscowego plan...)

6.2) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Głosowanie (2) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu a...)

7.3) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w sprawie zwiększenia ekwiwalentu dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (3) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarząd...)

8.4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sochocin, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Głosowanie (4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwal...)

9.Zamknięcie obrad XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.