XXXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

w dniu 2021-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

4.Podjęcie uchwał:

5.1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

6.2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

Głosowanie (2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

7. Zamknięcie obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.