XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

w dniu 2021-12-07, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2021 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 25 listopada 2021 r.

4.Wnioski w sprawach różnych bieżących.

5.Podjęcie uchwał.

6.1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

Głosowanie (1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

7.2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok.

Głosowanie (2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

8.Zamknięcie obrad XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.