XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-09-09, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

4.Podjęcie uchwały:

5.1. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Głosowanie (1. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższ...)

6.Zamknięcie obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.