XXX Nadzwyczjna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-08-06, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

4.Podjęcie uchwały:

5.1. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin" oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.

Głosowanie (1. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie...)

6.Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.