XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-07-19, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

4.Podjęcie uchwały.

5.w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminny Sochocin.

Głosowanie (w sprawie przyjęcia projektu regulaminu...)

6.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

7.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmin...)

8.Zamknięcie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.