XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-07-08, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

4.Podjęcie uchwał:

5.4.1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.

Głosowanie (4.1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie u...)

6.Głosowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru komisji skru...)

7.Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego o wprowadzenie w punkcie 4.1a uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku f...)

8.Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z...)

10.Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania oraz wzoru kart do głosowania

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia regulamin...)

11.4.2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie.

12.Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego poprzez wprowadzenie w punkcie 4.2 a porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i petycji

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku f...)

13.Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i petycji

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

15.Zamkniecie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.