XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-05-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 w sprawie wyrażenie zgody na wzniesienie w Sochocinie Pomnika Poległych Żołnierzy Polskich w 1920 roku.

Głosowanie (Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia...)

4.Przyjęcie porządku obrad po zmianach

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach )

5.Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Głosowanie (1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz...)

7.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok.

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

8.3. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kępa.

Głosowanie (3. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszk...)

9.4. w sprawie rozpatrzenia wniosku o odsprzedaż części działki nr 533.

Głosowanie (4. w sprawie rozpatrzenia wniosku o odsp...)

10.w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 w sprawie wyrażenie zgody na wzniesienie w Sochocinie Pomnika Poległych Żołnierzy Polskich w 1920 roku.

Głosowanie (w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017...)

11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.