XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie

w dniu 2021-01-29, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad.

3.Wniosek o wykreślenie projektu uchwały nr 6 z porządku obrad

Głosowanie (Wniosek o wykreślenie projektu uchwały n...)

4.Wnioski w sprawach różnych, bieżących.

5.Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.

6.Protokół nr XXII/2020 z 18 grudnia 2020 roku z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin.

7.Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok;

Głosowanie (1. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej...)

9.2. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok;

Głosowanie (2. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyj...)

10.Autopoprawka do uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok (dotyczy załącznika do uchwały miesiąc październik omówienie strategii i programu rozwoju na 2022 rok)

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały w sprawie planu...)

11.3. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2021 rok;

Głosowanie (3. w sprawie planu pracy Komisji Gospoda...)

12.4. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin;

Głosowanie (4. w sprawie ustalenia planu dofinansowa...)

13.5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej gminnej drogi dojazdowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Sochocin;

Głosowanie (5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpła...)

14.7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o wskazanej treści;

Głosowanie (7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz...)

15.8. w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - petycji " Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE" oraz uzupełnienia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Głosowanie (8. w sprawie rozpatrzenia listu otwarteg...)

16.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.