Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

w dniu 2021-01-25, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Powitanie zaproszonych gości.

3.Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia.

4.1. Analiza zagospodarowania przestrzennnego Gminy Sochocin.

5.2. Przebieg utrzymania zimowego dróg.

6.3. Fundusz sołecki.

7.4. Rozpatrzenie petycji w sprawie przyjęcia uchwały o wskazanej treści.

8.5. Rozpatrzenie petycji "ALARM! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"

9.6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w Sochocinie za 2020 rok.

10.Dyskusja

11.Zamknięcie posiedzenia Komisji.