XXII Sesja Rady Gminy Sochocin

w dniu 2020-12-18, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski radnych.

4.Protokół nr XVIII/2020 z 14 sierpnia 2020 r.

5.Protokół nr XIX/2020 z 19 sierpnia 2020r.

6.Protokół nr XX/2020 z 10 września 2020r.

7.Protokół nr XXI/2020 z 30 listopada 2020r.

8.Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

9.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy Sochocin.

10.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.

11.Podjęcie uchwał:

12.1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin,

Głosowanie (1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy...)

13.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok,

Głosowanie (2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G...)

14.3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin,

Głosowanie (3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan...)

15.4. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok.

Głosowanie (4. w sprawie uchwały budżetowej Gminy So...)

16.5. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2021 rok,

Głosowanie (5. w sprawie uchwalenia Programu Profila...)

17.6. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania,

Głosowanie (6. w sprawie zasad przekazywania sołectw...)

18.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sochocin.

Głosowanie (7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż...)

19.Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.